ARAS HUKUK VE GİZLİLİK HAKLARINIZ
ARAS HUKUK gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

Gerekli durumlarda elektronik posta ile info@aras.av.tr üzerinden erişilebilir.
Kişisel olarak tanımlanan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde açıkça sorulur. Örneğin, bir yarışma ya da bir promosyon kapsamında Kişisel Bilgi’leriniz istenebilir. ARAS HUKUKişletilirken Kişisel Bilgi’leriniz kullanılır ve karnaval.com’un yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi ve belge gönderilebilir.
Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie’ adında bir metin dosyası yerleştirilebilir. Cookie’nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, Site’nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site’ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.
Eğer herhangi bir zamanda bir Site’nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, info@aras.av.tr adresinden elektronik posta ile bilgi verebilirsiniz. Bu durumlarda sorunu çözmek için ticari açıdan mantıklı tüm çaba ARAS HUKUK tarafından sarf edilir.
İzinsiz Kullanım Hallerinde İhbar ve Bildirim

Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ile ilgili ihbar ve bildirimler info@aras.av.tr adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında ARAS HUKUK derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.
Uygulanacak Hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) ARAS HUKUK tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili kılınmıştır.
Diğer

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.